DIAGNOSTINIAI TYRIMAI

Vaiko raidos įvertinimai (DISC, VRS metodikomis)

Diagnostinis vaiko raidos vertinimas (DISC) – tai nesudėtingas testas, kuris yra skirtas vaiko raidai įvertinti. Šis testas taikomas vaikams nuo 2 savaičių iki 5 metų. DISC metodika – diagnostinis vaikų raidos vertinimas, kurio metu įvertinami šie vaiko raidos ypatumai:
• Smulkiosios ir stambiosios motorikos
• Kalbos raidos
• Dėmesio koncentracijos
• Atminties apimties
• Socialinės adaptacijos
• Savarankiškumo įgūdžių.

Vaiko raidos skalė (VRS) 3 mėn. – 3 metų vaiko raidos lygio įvertinimas.
Įvertinami šie vaiko raidos ypatumai:
• Aktyvumas
• Reagavimas į naujumą
• Prisitaikymo lengvumas
• Reakcijos stiprumas
• Nuotaikos kokybė
• Atsparumas trukdžiams
• Ištvermė
• Ritmiškumas
• Jautrumas, tipiškumas

WILDE intelekto testas

WILDE intelekto testas naudojamas vertinant gabių vaikų ir jaunuolių nuo 13 metų intelektinius gebėjimus arba konsultuojant profesijos pasirinkimo klausimais. Intelekto tyrimais išsiaiškinama, kokiose srityse galima ne tik pritaikyti, bet ir ugdyti asmeninius gebėjimus, kurie padėtų sėkmingai dirbti konkrečiose profesijose (ar pareigose) ateityje. Testo pagalba galima išsiaiškinti, koks turimų žinių lygis bei asmeniniai gebėjimai. Gauti intelekto testo rezultatai jaunimui padeda sėkmingai planuoti ugdymo procesą bei profesinę karjerą.

Tyrimo metu vertinama:
• erdvinis mąstymas
• verbalinis supratimas
• kalbos sklandumas
• skaičiavimo operacijų įvaldymas
• atmintis, loginis mąstymas
• suvokimo greitis.

Intelekto struktūros testas I-S-T 2000R

Intelekto struktūros testas I-S-T 2000 R naudojamas vertinant jaunuolių nuo 16 metų intelektinius gebėjimus arba konsultuojant profesijos pasirinkimo klausimais. Testas padeda nustatyti, kaip įsimenama ir prisimenama vizualinė ir žodinė informacija.

Testas padeda įvertinti:
• bendruosius samprotavimo gebėjimus (verbalinius, matematinius, vizualinius)
• bendrąsias žinias (verbalines, skaitmenines ir vizualines)
• gebėjimą įsiminti ir atgaminti žodinę bei vaizdinę informaciją.

Testo nauda:
• išsiaiškinsite savo stipriąsias puses
• sužinosite, kokiose profesijose (pareigose) sėkmingai dirbtumėte ateityje
• suprasite, kur geriausia realizuoti savo gebėjimus.

WASI (Wechslerio trumpoji intelekto skalė)

6 – 89 m. asmenų intelektinių gebėjimų įvertinimas (greitas pažintinio funkcionavimo patikrinimas). Tyrimas atliekamas WASI metodika.

Intelekto tyrimas WAIS - III (suaugusiems)

Šiuo tyrimu analizuojama žmogaus gebėjimų visuma (atmintis, dėmesys, mąstymas, gebėjimas orientuotis aplinkoje, gebėjimas įgyti ir pritaikyti žinias, spręsti iškilusius sunkumus). Intelekto testą sudaro žodinės ir praktinės užduotys. Tyrimas atliekamas WAIS - III metodika.

Intelekto tyrimas WISC – III LT (6 – 16 m. vaikams)

Tai pasaulyje pripažintas, Lietuvoje adaptuotas ir plačiai taikomas klinikinis testas, leidžiantis patikimai įvertinti 6 – 16 metų amžiaus vaiko intelektinius gebėjimus, nustatant bendrą, verbalinį ir neverbalinį IQ. Tyrimas atliekamas WISC - III LT metodika. Testo rezultatai leidžia ištirti kliento intelektą ir interpretuoti asmenybės bruožus.
Šis testas taikomas:
• norint patikrinti vaiko pasirengimą mokyklai, intelektinę brandą
• siekiant nustatyti mokymosi sunkumų priežastis
• norint įvertinti vaiko protinės raidos ypatumus, jo individualius gabumus, sunkumus.