MŪSŲ KOMANDA

Viktorija Bartkutė - Vyšniauskienė

2016 m. įgijo Psichologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. - Sveikatos psichologijos magistro laipsnį. Nuo 2020 m. Kognityvinės Elgesio Terapijos praktikė.  Nuo 2015 m. kaupia patirtį individualaus psichologinio konsultavimo ir grupinės terapijos srityse.

Viktorija specializuojasi savęs pažinimo, savivertės, socialinio nerimo, panikos atakų, miego sutrikimų, psichosomatikos, profesinio perdegimo, psichologinio atsparumo, mokymosi gyventi su įvairiomis ligomis bei santykių šeimoje ir darbe srityse. Konsultuoja vaikus ir paauglius bei tėvus, vaikų auklėjimo klausimais. Domisi komandos formavimo principais ir pasitelkdama juos rengia įvairias motyvavimo sistemas, jas analizuoja ir padeda pritaikyti praktikoje. 

Savo darbe remiasi eklektiniu konsultavimu - kelių teorinių požiūrių sistemine integracija.

Viktorija sako - “Kiekvienas žmogus išgyvena daugybę jausmų ir emocijų, tačiau ne kiekvienas sąmoningai leidžia sau jausti ir suprasti kas vyksta jo viduje. Šiandien žinau, jog savo jausmų ir emocijų įsisąmoninimas mums leidžia turėti gerokai lengvesnį bei džiugesnį savo gyvenimą net ir didelių, sunkių iššūkių apsuptyje”.

Viktorija konsultacijas teikia Kaune, Vilniuje ir nuotoliniu būdu, individualios konsultacijos kaina - 45 EUR, poros konsultacijos - 60 EUR.

Anima Psichologija (96 of 105).jpg
Anima Psichologija (51 of 105).jpg

Greta Sukovienė

2018 m. įgijo Psichologijos bakalauro laipsnį, 2020 m. – Sveikatos Psichologijos magistro laipsnį su reabilitacijos specializacija. Nuo 2016 m. kaupia patirtį individualaus psichologinio konsultavimo, psichologinio įvertinimo ir grupinės terapijos srityse, domisi kognityvinės elgesio terapijos principais ir jų taikymu.
 

Greta specializuojuosi savistabos, savęs pažinimo, emocijų atpažinimo ir valdymo, savivertės, pasitikėjimo, motyvacijos srityse, dirba su žmonėmis, išgyvenančiais įvairias krizines situacijas, susiduriančiais su fizinės ar emocinės sveikatos sutrikimais, patiriančiais tarpusavio santykių problemas ir norinčiais atrasti, suprasti bei priimti save.

Darbo metu kartu su klientu siekia atpažinti kylančių sunkumų ištakas, ieškoti naujų ir veiksmingų būdų juos įveikti bei pasitelkti turimus ir įgytus resursus siekiant savo emocinės sveikatos gerinimo.

Greta konsultacijas teikia Kaune ir nuotoliniu būdu, individualios konsultacijos kaina - 30 EUR, poros konsultacijos - 50 EUR.

Goda Aršauskaitė

2003 m. įgijo Pedagoginės psichologijos magistro laipsnį, nuo 2014 m. studijuoja Psichodinaminės psichoterapijos podiplominėse studijose.

Nuo 2011 m. Goda savanoriavo Vaikų Linijos tarnyboje, nuo 2015 m. teikia trumpalaikes psichologines konsultacijas, orientuotas į pagalbą krizės atveju, o taip pat ir ilgalaikę terapinę pagalbą remiantis psichodinaminės psichoterapijos paradigma, bei savanoriauja Krizių įveikimo centre.

Goda tiki, kad psichoterapija  padeda žmogui ne tik suprasti savo pasąmonės konfliktus, bet ir suteikia daugiau pasitikėjimo savimi bei kitais, išmoko pažinti ir priimti savo jausmus, kurie  gali būti labai bauginantys ir kuriuos norisi slėpti savo slapčiausiose vidinėse kertelėse, padeda susitaikyti su vaikystėje patirtomis netektimis ar traumomis ir suteikia jėgų priimti save visokį – liūdną, vienišą, pykstantį, nusivylusį, o svarbiausia – netobulą.

Goda yra tas palydovas, kuris lydi žmogų kelionėje į save. Neretai ta kelionė būna sunki ir ilga, bet jai įveikti reikalingi šie pagrindiniai įrankiai – žmogaus noras tyrinėti, psichologo suteikiamas saugumas ir abipusis pasitikėjimo ryšys.

Goda konsultacijas teikia Vilniuje ir nuotoliniu būdu, konsultacijos kaina - 40 EUR.

Anima Psichologija (3 of 105).jpg
Anima Psichologija (21 of 105).jpg

Gedvilė Sadauskienė

2015 m. įgijo Psichologijos bakalauro laipsnį,  2017 m. - Sveikatos psichologijos magistro laipsnį. Nuo 2020 m. Psichodinaminės psichoterapijos kandidatė. Nuo 2011 m. kaupia patirtį emocinės paramos teikimo, nuo 2016 m. - psichologinio konsultavimo srityse.

Gedvilė specializuojasi nerimo, panikos atakų, baimių, depresijos, streso, adaptacinių iššūkių, savivertės, savirealizacijos, susidūrimais su fizinėmis ligomis ir jų sukeltais emociniais išgyvenimais, santykių problemų srityse. Veda individualius ir grupinius savireguliacijos įgūdžių lavinimo užsiėmimus. Konsultuoja suaugusiuosius, vaikus bei tėvus vaikų auklėjimo klausimais. Sertifikuota BASIS-A testo vartotoja Lietuvoje. Savo darbe remiasi eklektiniu konsultavimu - kelių teorinių požiūrių sistemine integracija. 

Kad ir kokia būtų Jūsų istorija, Jums nebereikės su ja būti vieniems. Gedvilė pasiruošusi empatiškai, dėmesingai ir pagarbiai kurti saugią erdvę savęs, savo santykių su kitais ir pasaulio tyrinėjimui, kartu atrasti Jūsų stiprybės šaltinius ir sunkumus lengvinantį kelią.

Gedvilė konsultacijas teikia Vilniuje ir nuotoliniu būdu, konsultacijos kaina - 40 EUR, poros konsultacijos - 60 EUR.

Greta Kučinskaitė

Įgijo Psichologijos bakalauro ir Sveikatos psichologijos magistro laipsnį. Tapo Kognityvinės elgesio terapijos praktike. Nuo 2013 m. save realizuoja savanoriaudama emocinės paramos tarnyboje „Jaunimo linija“.
 

Greta įgijo patirtį lektoriaudama, vesdama mokymus, savižinos ir savireguliacijos įgūdžių stiprinimo grupes, atlikdama psichologinius įvertinimus, dirbdama psichologe psichologinio konsultavimo įmonėse ir mokykloje, taip pat kaupė patirtį psichiatrijos klinikoje, vaikų dienos ir krizių centre, savanoriaudama savižudybių prevencijos mokymuose bei nevyriausybinėse organizacijose, teikiančiose pagalbą psichinę negalią turinčių žmonių šeimoms. Konsultuoja suaugusiuosius, paauglius, vaikus bei jų tėvus vaikų auklėjimo ir sėkmingų santykių su atžalomis puoselėjimo klausimais.
 

Greta tiki, jog sunkumų šerdyje slypi galimybės, kurias kiekvienas nešiojasi savyje, tik kartais reikia pagalbos priimti save, įsivardinti savo jausmus, įsisąmoninti bei geriau pažinti iškilusius sunkumus, atrasti jų priežastis, naujus efektyvius sprendimo būdus ir vidinius resursus juos įveikti.

Greta konsultacijas teikia Kaune ir nuotoliniu būdu, individualios konsultacijos kaina - 30 EUR.

image0.jpeg
 
22.png

Žaneta Taurienė

2003 m. įgijo Psichologijos bakalauro laipsnį, 2006 m. – Vystymosi raidos psichologijos magistro laipsnį. Turi II pedagoginės srities psichologo kvalifikacijos kategoriją. Nuo 2009 m. yra krizių valdymo konsultantė, nuo 2021 m. Kognityvinės Elgesio Terapijos praktikė.  18 metų kaupia patirtį individualaus psichologinio konsultavimo, diagnostikos, šviečiamosios veiklos srityse. Šiuo metu gilinasi į konfliktų  mediaciją.
 
Žaneta specializuojasi į savęs pažinimo, socialinio nerimo, emocijų atpažinimo ir valdymo, šeimos konfliktų srityse. Konsultuoja vaikus ir paauglius bei tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų vystymosi raidos, auklėjimo ir ugdymo klausimais. Dirba su žmonėmis, patyrusiais krizinius išgyvenimus. Turi ilgalaikę patirtį atliekant intelekto, jo struktūros, profesinio orientavimo, vaiko raidos ir kt. įvertinimus. Veda paskaitas, seminarus, mokymus, kursus.

"Kiekvienas esame ypatingas, svarbus. Dirbdama jau daugelį metų vadovaujasi Thomo Dreier mintimi, kad „Jeigu norime džiaugtis gyvenimu, dabar pats laikas tai daryti: ne rytoj, ne kitais metais, o dabar. Mūsų tikėjimas laiminga ateitimi neturi prasmės, jei negalime susikurti laimingos dabarties. Tegul gražiausia jūsų gyvenimo diena bus šiandien“ - sako Žaneta.

Žaneta konsultacijas teikia tik nuotoliniu būdu, individualios konsultacijos kaina - 40 EUR (pirminė konsultacija - 50 EUR), poros konsultacijos - 60 EUR.